» Kurs, Ders ve Seminerler
  • 1. ATILIM Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi , 2003 – 2007
  • 2. Engineering Analysis of HISTORICAL BUILDINGS IN SEISMIC ZONES,by Dr. Erhan KARAESMEN Geotechnical Supervision for İstanbul-Mihribah Sultan and Edirne Selimiye Mosques 29-31 May, 1992, İSTANBUL
  • 3. University of Cambridge Programme for Industry Advanced Geotechnical Analysis Using the Finite Element Programm SAGE CRISP Swiss Federal Institute of Technology 15-19 September 1997, Zurich IGT ETH Honnenberg
  • 4. DİNAR Depremi Orta Hasarlı Binaların Onarımı Projesi Dr. Haluk Sucuoğlu ODTÜ, Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Ağustos-Eylül-Ekim 1996 Dinar-Afyon
  • 5. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Doktora Süresince Burslu Araştırma Ve Destek Programı
  • 6. UTCB Technical University of Civil Engineering Workshop on Geotechnical Education By Prof. Iacint Manoliu 15th of September 1995, Bucharest Romania
  • 7. İnşaat Mühendisleri Odası – ANKARA Derin Kazı ve Heyelanlar 26 Nisan 2003 Ankara
  • 8. İnşaat Mühendisleri Odası – ANKARA Derin Kazı ve Heyelanlar 16 Ekim 2003 Ankara
  • 9. İnşaat Mühendisleri Odası – ANKARA Problemli Zeminlerde Geoteknik Çözümler 18 Kasım 2004
  • 10. İnşaat Mühendisleri Odası – ANKARA Yapı Denetçileri Kursu Eğitim Propramı 02-04 Mayıs 2008